"Please sign up."

แปลว่า:กรุณาสมัคร

March 24, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

กรุณาลงชื่อก็น่าจะได้นะ มันจำเป็นด้วยหรือที่คำตอบจะต้องเป็นกรุณาสมัคร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน