Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Yesterday evening, I listened to the radio."

Dịch:Chiều tối hôm qua, tôi đã lắng nghe ra-đi-ô.

0
4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huongima

"Tối hôm qua"là đúng chứ

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTraMy

tôi hôm qua và chiều tối hôm qua 2 đáp án này đều đúng bạn nha

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/KwangLee1

câu này hoàn toàn có thể dịch là "tối hôm qua", tại sao sai?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/huongima

Bạn nói dối à

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuxedo198x

Cái evening và night cần phải xác định rõ ràng nó là chiều hay là tối

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

tối qua rồi sao còn phải đã

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trangcute2004

" night " là đêm mà

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTraMy

night là đêm con evening là tối bạn nha

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Goodseeds

Mình dịch là "chiều hôm qua, tôi đã nghe radio" sao lại sai?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trangcute2004

"evening" là " tối " còn "chiều " là " afternoon " bạn nhé

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhphanhuy

giống mình

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/trunghovan

hôm qua buổi tối tôi đã nghe đài

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/iKON151

Sao dịch là "đã nghe" lại sai nhỉ? Đáp án là "đã lắng nghe". Có nhiều cái dịch máy móc quá

0
Trả lời2 tháng trước