1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Yesterday evening, I listene…

"Yesterday evening, I listened to the radio."

Dịch:Chiều tối hôm qua, tôi đã lắng nghe ra-đi-ô.

July 16, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/iKON151

Sao dịch là "đã nghe" lại sai nhỉ? Đáp án là "đã lắng nghe". Có nhiều cái dịch máy móc quá

May 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/huongima

"Tối hôm qua"là đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/DuongTraMy

tôi hôm qua và chiều tối hôm qua 2 đáp án này đều đúng bạn nha


https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

câu này hoàn toàn có thể dịch là "tối hôm qua", tại sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/huongima

Bạn nói dối à


https://www.duolingo.com/profile/tuxedo198x

Cái evening và night cần phải xác định rõ ràng nó là chiều hay là tối


https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

tối qua rồi sao còn phải đã


https://www.duolingo.com/profile/Trangcute2004

" night " là đêm mà


https://www.duolingo.com/profile/DuongTraMy

night là đêm con evening là tối bạn nha


https://www.duolingo.com/profile/Goodseeds

Mình dịch là "chiều hôm qua, tôi đã nghe radio" sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/Trangcute2004

"evening" là " tối " còn "chiều " là " afternoon " bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/trunghovan

hôm qua buổi tối tôi đã nghe đài

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.