"The food is especially popular during the summer."

Dịch:Thức ăn thì đặc biệt phổ biến trong mùa hè.

July 16, 2014

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Iam_wind

mình thiếu mỗi chữ "thì" mà cũng sai :\

July 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/asapphuvinh

Like you!

September 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lavender089

Me too

January 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/BaoToan95

Tớ cũng thế :'(

January 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ichki05

Thức ăn phổ biến một cách đặc biệt vào mùa hè???

September 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nghe3

"Thực phẩm thì đặc biệt phổ biến suốt mùa hè" sao lại sai?

November 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Me too

May 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/butterfly1325

popular: thịnh hành, ưa chuộng, phổ biến, thông dụng ...

Duolingo mà vốn từ nghèo quá

November 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ct2forever

thứ ăn và đồ ăn khác nhau à

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenthidoan

đồ ăn cũng sai là sao?

July 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MoYumi1

Đồ ăn đặc biệt phổ biến suốt mùa hè

August 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KHAnguyen4

thiếu mỗi chữ " thì " mà cũng sai là sao

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Camhuynh

thiếu chữ thì. ho ho

August 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tranthanh98

popular dịch ưa chuộng cũng được chứ mọi người

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguyenthuong1208

Các món ăn là đặc biệt phổ biến trong mùa hè.

September 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quydo1889

Thay chữ thì bằng chữ là mà lại sai

November 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gamle0603

thực phẩm sao lại không được?

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/JackiePham27

Thức ăn mà mình dịch thực phẩm bị sai, why?

June 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TrangPizza

cái giọng của mình dở quá, lúc nào thu cũng 2 3 lần mới đúng

August 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thao.299

Phổ biến chứ đâu phải nổi tiếng -_-

July 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Thức ăn thì đặc biệt phong phú trong mùa hè.

December 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Thực phẩm thì đặc biệt phổ biến trong suốt mùa hè nên được chấp nhận.

May 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Cần bổ sung thêm đáp án

August 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhhoang2

Thức ăn và thực phẩm khác nhau sao ta ???

October 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

the food is specialy popular during the summer especially và specialy khác nhau ntn ak

December 6, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.