Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How much does he make a month?"

Dịch:Anh ấy làm được bao nhiêu mỗi tháng?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

anh ấy làm một tháng được bao nhiêu?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/diepndongphuong

mình cũng sai giống bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

câu này viết như vầy dc ko: "How much MONEY does he make a month?"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhanhhocanh

each month cũng được chứ nhỉ ????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duynn2711

"Anh ấy làm bao nhiêu một tháng" sao lai sai nhi "a month" ma.

2 năm trước