"Đáp án cuối cùng của bạn là gì?"

Dịch:What is your final answer?

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangnguyen_cntt

What is your last answer? có được không các bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ibeinvi

mình nghĩ được nhưng đáp án k chấp nhận! có thể do "last" có thể là "trước đó"!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

theo mình thì last vẫn có thể chấp nhận vì nó cũng có nghĩa là "cuối cùng"bạn ạ!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/viatmt

theo cái gì vậy bạn ? mình tick 2 đáp án và nó phán chỉ có final đúng ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

thế bạn thử dịch last xem nó ra nghĩa gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

me too

4 năm trước

https://www.duolingo.com/snail_garden

câu của bác Lại văn Sâm :D nếu late - đáp án sau cùng - sẽ không hợp nghĩa lắm (ý kiến riêng)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thoalala.d

What your final answer is it? Đúng không ạk?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lien1833

sao có ' the' lại bị sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Có your rồi nên không cần the

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

What is your final answer?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IETFXEqa

I don't know

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.