1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đáp án cuối cùng của bạn là …

"Đáp án cuối cùng của bạn là gì?"

Dịch:What is your final answer?

July 16, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thangnguyen_cntt

What is your last answer? có được không các bạn?


https://www.duolingo.com/profile/ibeinvi

mình nghĩ được nhưng đáp án k chấp nhận! có thể do "last" có thể là "trước đó"!


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

theo mình thì last vẫn có thể chấp nhận vì nó cũng có nghĩa là "cuối cùng"bạn ạ!


https://www.duolingo.com/profile/viatmt

theo cái gì vậy bạn ? mình tick 2 đáp án và nó phán chỉ có final đúng ?


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

thế bạn thử dịch last xem nó ra nghĩa gì


https://www.duolingo.com/profile/snail_garden

câu của bác Lại văn Sâm :D nếu late - đáp án sau cùng - sẽ không hợp nghĩa lắm (ý kiến riêng)


https://www.duolingo.com/profile/thoalala.d

What your final answer is it? Đúng không ạk?


https://www.duolingo.com/profile/Phc624733

What is your final answer?


https://www.duolingo.com/profile/lien1833

sao có ' the' lại bị sai


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Có your rồi nên không cần the

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.