"He took us to the zoo."

Dịch:Anh ấy đã dẫn chúng tôi đến sở thú.

July 16, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dinhty1977

Anh ấy từng dẫn chúng tôi tới sở thú.Sao lại sai?Từng dẫn và đã dẫn,nghĩa tương đương mà.Dịch gì chán quá!

March 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/JulieNguyen21

Dạ thưa, nếu trả lời như của bạn là <<He used to take us to the zoo>> hành động đã từng nghĩa là đã chấm dứt.

October 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

vườn thú khác sở thú sao?

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thinhnx

"đã mang" có được không?

March 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phng776285

Đã mang ko được vì mang là mang một vật gì đó

June 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LTunHng14

viết thế này cứ như anh ấy ăn trộm con vật đấy

July 6, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.