1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He took us to the zoo."

"He took us to the zoo."

Dịch:Anh ấy đã dẫn chúng tôi đến sở thú.

July 16, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dinhty1977

Anh ấy từng dẫn chúng tôi tới sở thú.Sao lại sai?Từng dẫn và đã dẫn,nghĩa tương đương mà.Dịch gì chán quá!


https://www.duolingo.com/profile/DiemThuySaiGon

Dạ thưa, nếu trả lời như của bạn là <<He used to take us to the zoo>> hành động đã từng nghĩa là đã chấm dứt.


https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

vườn thú khác sở thú sao?


https://www.duolingo.com/profile/minhkoi

Làm gì Khác chỗ nào


https://www.duolingo.com/profile/Thinhnx

"đã mang" có được không?


https://www.duolingo.com/profile/phng776285

Đã mang ko được vì mang là mang một vật gì đó


https://www.duolingo.com/profile/LTunHng14

viết thế này cứ như anh ấy ăn trộm con vật đấy


https://www.duolingo.com/profile/minhkoi

Tại sao lại thế


https://www.duolingo.com/profile/ThanhTuhuu

đọc ba lần vẩn không nghe được câu này


https://www.duolingo.com/profile/minhkoi

Cho hỏi mọi người tên là gì

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.