"He took us to the zoo."

Dịch:Anh ấy đã dẫn chúng tôi đến sở thú.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinhty1977

Anh ấy từng dẫn chúng tôi tới sở thú.Sao lại sai?Từng dẫn và đã dẫn,nghĩa tương đương mà.Dịch gì chán quá!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy.nguyen.
thuy.nguyen.
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 8
  • 1159

Dạ thưa, nếu trả lời như của bạn là <<He used to take us to the zoo>> hành động đã từng nghĩa là đã chấm dứt.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KwangLee1

vườn thú khác sở thú sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thinhnx

"đã mang" có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phng776285

Đã mang ko được vì mang là mang một vật gì đó

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.