Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không phải tôi."

Dịch:Not me.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phan_van

it is not me đúng ko mn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TaeYang123

khong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuanTranLu

Cũng gần đúng

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThyNguyen594629

Ko biet enlish

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hungle1002

TẠi sao không phải là No, I am not ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

No, I am not là câu phủ định

Not me hình như là câu khẳng định.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiboDx

Not me cũng sai là sao ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kuabyaj

Tai sao? Ko phai la i non't! Me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phng441527

Not me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anDTdy

Khi nào dùng mine và me

1 tuần trước