Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy là một chuyên gia."

Dịch:He is a professional.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tienhvse02728

Mình tưởng là professional là một tính từ mà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi dịch là " He is an expert" và được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/linhphan18

Mình nghĩ là specialist cũng không sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Truongngoc246521

Cần gì phải giải thích nhiều chỉ nói vấn đề chín lở như người ta chậm hiểu thì giải thích nhiều cũng vô ích mà thôi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HngK10

Haha

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhat843164

Professional cũng đúng mà

9 tháng trước