Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The bank is not open on Saturday."

Dịch:Ngân hàng không mở cửa vào thứ Bảy.

4 năm trước

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ruasieuli

Như vậy được không ad: "The bank does not open on Saturday."

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DoChiCao0

I do not understand

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenkpt

nếu is not thì open phải ở past tense chứ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hyzkyz_T

do cửa hàng luôn không mở thứ 7 nên đáp án 'is not' là đúng.Còn nếu ở past tense sẽ không là 'is not' mà phải là 'was not'

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Simba628844

Sao có thể thế được bạn nếu là is not có nghĩa là ở thì hiện tại đơn open là đúng rồi , nghĩa của câu này nói về một thời khóa biểu đk sắp xếp trước

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhien123

thi sao

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Nhà băng khác gì ngân hàng mà không được¿

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

bạn vào báo lỗi í

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhien123

i don"

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/thienvu0104

sao câu này lại dùng tobe đc? lúc trước cũng có 1 câu như vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/henbim

vào thứ bảy .... đúng , ngày thứ bảy....sai..khó hiểu quá .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

bạn vào báo lỗi í

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyLuuQuan

"Thứ 7" or "thứ Bảy" so ok, why not?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BichQuyen92

thứ 7 ngân hàng không mở cửa" e có lỗi gì mà kêu sai trời :'(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Simba628844

Lỗi chữ cửa đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LakKonKu
LakKonKu
 • 14
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

lỗi số 7 chứ , cửa đâu có sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lovelykby

"ngân hàng không mở vào thứ 7" dùng số cũng ko đc à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhul

Mình viết y kết quả mà báo sai. Hic.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daisukijin

"ngân hàng không mở cửa vào thứ 7" không được ạ? mình dùng số ở mục khác thì ổn nhưng mục này lại không được chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp302739

K dùng số đc à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SunnyNguye4

Dịch vầy mà bị sai: Ngân hàng đóng cửa vào thứ bảy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HThanh0

số 7 với chữ bảy khác nhau chỗ nào trời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anna699744

Thu 7 thi viet sai sao, nhat thiet laf thu bay???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Looking4Fu

Ngân hàng thì không có mở cửa vào thứ bảy / Ngân hàng thì không có mở vào thứ bảy. Cả 2 đáp án đều sai @@.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/docao.hcm

Ngân hàng không làm việc vào thứ bảy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khanh536885

tại sao lại dùng "IS NOT" mà không phải là "DOES NOT"

1 tháng trước