1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi đưa bạn một đĩa trái cây…

"Tôi đưa bạn một đĩa trái cây."

Dịch:I offer you a plate of fruit.

July 16, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/silverlighthkgh

Bạn nào giúp mình phân biệt lúc nào thì dùng give lúc nào thì dùng offer với

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.