"Tôi đưa bạn một đĩa trái cây."

Dịch:I offer you a plate of fruit.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/silverlighthkgh

Bạn nào giúp mình phân biệt lúc nào thì dùng give lúc nào thì dùng offer với

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.