Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đưa bạn một đĩa trái cây."

Dịch:I offer you a plate of fruit.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/silverlighthkgh

Bạn nào giúp mình phân biệt lúc nào thì dùng give lúc nào thì dùng offer với

4 năm trước