"Chúng tôi sống gần đường biên giới."

Dịch:We live near the border.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

Cho mình hỏi khi nào dùng BY khi nào dùng NEAR vậy? có lần ở gần sân bay thỳ dùng by, câu này thỳ dùng near nên mình thắc mắc.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.