1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi sống gần đường biê…

"Chúng tôi sống gần đường biên giới."

Dịch:We live near the border.

July 16, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Pisces_Angel

Cho mình hỏi khi nào dùng BY khi nào dùng NEAR vậy? có lần ở gần sân bay thỳ dùng by, câu này thỳ dùng near nên mình thắc mắc.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.