1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy đọc cho anh ấy một tờ …

"Cô ấy đọc cho anh ấy một tờ báo."

Dịch:She reads him a newspaper.

July 17, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Quc192251

She reads for là sai sao


https://www.duolingo.com/profile/dactungho1

Khong phải. Dau dung day


https://www.duolingo.com/profile/HoanTran4

Câu này lỗi từ newspaper -> newsparer


https://www.duolingo.com/profile/cdchu

Tôi cũng vậy


https://www.duolingo.com/profile/QUYBINH5558

như này là sai sao?"she reads to him a newspaper"


https://www.duolingo.com/profile/AnhTrn628179

lúc nào thì thêm S vào động từ vậy các bạn


https://www.duolingo.com/profile/ImMango32134234

Khi chủ ngữ là he,she,it


https://www.duolingo.com/profile/ThamNgo9

Tại sao lúc thì có s lúc thì không có s


https://www.duolingo.com/profile/binh.150497

Khi nào dùng him , he , his vậy các bạn . Please!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.