Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đọc cho anh ấy một tờ báo."

Dịch:She reads him a newspaper.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Quc192251

She reads for là sai sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenduyanh_87

Sparper is wrong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QUYBINH5558

như này là sai sao?"she reads to him a newspaper"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoanTran4

Câu này lỗi từ newspaper -> newsparer

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hale0407

Mình vừa bị oan giống bạn :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cdchu

Tôi cũng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyenNguye628974

Hi hi

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phanbavuquy

This answer is wrong. Correct it, plz

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lychuonghau

Tai sao read phai them s

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynNguynT2

"She" là ngôi thứ 3 số ít nên đtừ "read" phải chia thêm "s"

3 năm trước