1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy đọc cho anh ấy một tờ …

"Cô ấy đọc cho anh ấy một tờ báo."

Dịch:She reads him a newspaper.

July 17, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Quc192251

She reads for là sai sao


https://www.duolingo.com/profile/HoanTran4

Câu này lỗi từ newspaper -> newsparer


https://www.duolingo.com/profile/Duong123Qu

Khi nào dùng him và thêm vậy mọi người


https://www.duolingo.com/profile/rlaalsk__

Khi 2 từ đó đứng giữa và cuối câu


https://www.duolingo.com/profile/huy116894

Sao từ read lại thêm s thành reads thế a.


https://www.duolingo.com/profile/rlaalsk__

Thêm ''s'' vì nó đứng sau she và he


https://www.duolingo.com/profile/strengleegame

She và he là phải số nhiều


https://www.duolingo.com/profile/TrucThanh162900

Sao lai them s vao read the a


https://www.duolingo.com/profile/rlaalsk__

Vì nó đứng sau HE và SHE

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.