1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She has an English skirt."

"She has an English skirt."

Dịch:Cô ấy có một cái váy kiểu Anh.

July 17, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/azooo333555

''cô ấy có một cái váy của người Anh'' cũng đúng chứ ad


https://www.duolingo.com/profile/nomad242

Ghi đúng câu trả lời lại báo sai.. mắc cười thiệt


https://www.duolingo.com/profile/lethangrubic98

english mà đọc thành england

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.