Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has an English skirt."

Dịch:Cô ấy có một cái váy kiểu Anh.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/azooo333555

''cô ấy có một cái váy của người Anh'' cũng đúng chứ ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nomad242

Ghi đúng câu trả lời lại báo sai.. mắc cười thiệt

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lethangrubic98

english mà đọc thành england

4 năm trước