"Date of birth"

Dịch:Ngày sinh

July 17, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

ngày sinh là " date of birth " còn sinh nhật Là "birthday" . Hai chữ có ý nghĩa khác hẳn nhau . Như trong giấy khai sinh người ta ghi là "date of birth " chứ không ghi "birthday" . chữ "birthday" là ngày kỷ niệm ngày sinh chứ không phải là ngày sinh

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tina01234

Cảm ơn đã góp ý nhé!


https://www.duolingo.com/profile/PuskinLove

thôi bình luận vừa thôi. Có chỗ học miễn phí là được rồi.Ok Không hơn là phải đóng vài trăm để học à ! ! !


https://www.duolingo.com/profile/icando842008

Mời các bạn tham gia CLB của mình để cùng học English nha. Mã là H3DAVJ


https://www.duolingo.com/profile/LanThai6

Đọc câu này không đúng chuẩn


https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nha!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.