"ThisisinthishousethatIwasborn."

Dịch:Đây là ngôi nhà mà tôi đã được sinh ra .

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ

Câu này đúng là khó dịch. Căn cứ vào câu dịch "Đây là ngôi nhà mà tôi đã sinh ra", thì câu tiếng Anh sẽ là "This is the house that I was born". Theo mình câu "This is in this house that I was born" nên dịch thành "Đây là ngôi nhà/căn nhà mà tôi đã sinh ra trong này" (Thêm từ "trong này" tương ứng với "in this house").

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huongdongvinhtri

Hay

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

Mình thấy dịch "chính trong ngôi nhà này rằng tôi đã được sinh ra" dễ nghe mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Nếu câu tv đây là ngôi nhà mà tôi được sinh ra thì không thế dùng that mà phải dùng where chứ

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.