"Heneverusedthatword."

Dịch:Anh ta đã chưa bao giờ dùng từ đó .

4 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ

Theo mình câu này nên dịch thành: "Anh ấy chưa bao giờ/không bao giờ từng sử dụng từ đó"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

^^ mình cũng thấy thế dịch " anh ấy chưa từng dùng từ đó" nghe hay mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/David_Enjo

theo cách diễn đạt của tiếng việt thì cách nói mà không có từ "đã" là cách được sử dụng hàng ngày ở mọi nơi

mặc dù đây là bài tập dùng cho thì quá khứ nhưng "đã chưa bao giờ" là một cách nói máy móc, giống như dùng google translate vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhbq

Anh ấy chưa từng sử dụng từ này

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

This word # that word bạn ơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanoi.numi

Anh ta chưa bao giờ dùng từ đó cũng nên là đáp án được chấp nhận.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haducanh3

cho mình rút lại câu nãy nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haducanh3

never la adverb chứ không phải verb

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vietmyoutl

sao k dung thi htht ma dung qua khu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sonca15

Use thei nghĩa sử dụng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thokathy

Tui nói chứ nghĩa của cái câu này nó vô duyên gì đâu á!! Tiếng Việt làm gì có "đã chưa bao giờ" cơ chứ -_-

3 năm trước

https://www.duolingo.com/alan_pham

sử dụng hay dùng đều đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/alan_pham

anh ta đã chưa sử dụng từ đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/uzumaki258

Anh ta đã chưa bao giờ dùng từ đó nghe thế nào ấy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Anh ấy chưa bao giờ đã sử dụng từ đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/liencoi9999

Nếu "anh ta đã chưa bao giờ dùng từ đó" thì phải là "he have never used that word" chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

anh ta không bao giờ đã dùng từ đó :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lucky463672

duolingo dich kho nghe qua

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.