"He never used that word."

Dịch:Anh ta đã chưa bao giờ dùng từ đó .

July 17, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Theo mình câu này nên dịch thành: "Anh ấy chưa bao giờ/không bao giờ từng sử dụng từ đó"

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

^^ mình cũng thấy thế dịch " anh ấy chưa từng dùng từ đó" nghe hay mà

July 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/David_Enjo

theo cách diễn đạt của tiếng việt thì cách nói mà không có từ "đã" là cách được sử dụng hàng ngày ở mọi nơi

mặc dù đây là bài tập dùng cho thì quá khứ nhưng "đã chưa bao giờ" là một cách nói máy móc, giống như dùng google translate vậy

December 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vinhbq

Anh ấy chưa từng sử dụng từ này

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

This word # that word bạn ơi

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hanoi.numi

Anh ta chưa bao giờ dùng từ đó cũng nên là đáp án được chấp nhận.

December 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/haducanh3

cho mình rút lại câu nãy nhé

February 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/haducanh3

never la adverb chứ không phải verb

February 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vietmyoutl

sao k dung thi htht ma dung qua khu

March 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/sonca15

Use thei nghĩa sử dụng được mà

March 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thokathy

Tui nói chứ nghĩa của cái câu này nó vô duyên gì đâu á!! Tiếng Việt làm gì có "đã chưa bao giờ" cơ chứ -_-

March 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/alan_pham

sử dụng hay dùng đều đúng

May 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/alan_pham

anh ta đã chưa sử dụng từ đó

May 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/uzumaki258

Anh ta đã chưa bao giờ dùng từ đó nghe thế nào ấy.

May 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Anh ấy chưa bao giờ đã sử dụng từ đó.

June 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/liencoi9999

Nếu "anh ta đã chưa bao giờ dùng từ đó" thì phải là "he have never used that word" chứ nhỉ?

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

anh ta không bao giờ đã dùng từ đó :D

August 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Lucky463672

duolingo dich kho nghe qua

August 3, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.