"Tôi đang ở sau bạn."

Dịch:I am behind you.

July 17, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Flamboyant3012

tôi ủng hộ bạn.

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tuxedo198x

I behind you sao không được !?!?!?

November 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nh0k10ve

Không có động từ ak

December 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Khang1212

vì có từ đang mà nên là: i am behind you

November 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ngtantai1001

Đêm hôm tắt đèn tối thui. Đọc được chữ này sợ vãi ra quần

August 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hanhblack

I am after you có đúng không ads ?

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quynh3785

cảm ơn nha

August 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/kh607084

Kaito là người thông minh

May 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenAnh192799

Sao lại là đang? Câu này ở thì hiện tại mà. Đâu phải thì hiện tại tiếp diễn nhỉ?

May 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyenAnh192799

Theo tôi thì dịch là tôi ở phía sau bạn thì sát nghĩa hơn

May 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/giaminhgiavinh

Các bạn giỏi quá.Làm được hết luôn.

August 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/dng919537

Tại sao lại là behin

October 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nk7JX

I after after sao lại sai? Xin giải thích thật đúng nguyên tắc ngữ pháp để tôi biết trả lời bài đúng!

April 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nk7JX

Khi nào thì dùng after,khi nào thxfi dung behind? Xin cấp cứu!

April 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Cng812854

Vì «after » là chỉ sau 1 khoảng time còn behind là sau một vật thể nào đó

August 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/uyenemi.png

coi chừng nha

July 23, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.