Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đang ở sau bạn."

Dịch:I am behind you.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Flamboyant3012

tôi ủng hộ bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuxedo198x

I behind you sao không được !?!?!?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nh0k10ve

Không có động từ ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hanhblack

I am after you có đúng không ads ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quynh3785

cảm ơn nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kh607084

Kaito là người thông minh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenAnh192799

Sao lại là đang? Câu này ở thì hiện tại mà. Đâu phải thì hiện tại tiếp diễn nhỉ?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenAnh192799

Theo tôi thì dịch là tôi ở phía sau bạn thì sát nghĩa hơn

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/quang381588

Các bạn giỏi quá.Làm được hết luôn.

2 tháng trước