Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những con ngựa là những con vật."

Dịch:Horses are animals.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bao889

Hi hi "horses" lại viết thành "houses"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doandinhytc

like me :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doandinhytc

These horses are animals cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.

4 năm trước