"Những con ngựa là những con vật."

Dịch:Horses are animals.

July 17, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bao889

Hi hi "horses" lại viết thành "houses"

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doandinhytc

like me :D

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doandinhytc

These horses are animals cũng được mà

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.

July 17, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.