"Những con ngựa là những con vật."

Dịch:Horses are animals.

July 17, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/bao889

Hi hi "horses" lại viết thành "houses"


https://www.duolingo.com/profile/doandinhytc

These horses are animals cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.