1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng ta không ở trong tháng…

"Chúng ta không ở trong tháng Tư, nhưng ở trong tháng Mười."

Dịch:We are not in April, but in October.

July 17, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Flamenco1402

Câu này thì dùng trong ngữ cảnh nào nhỉ?

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Bạn du hành đến tương lai và sẽ dùng câu này. :)

July 17, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.