"Chúng ta không ở trong tháng Tư, nhưng ở trong tháng Mười."

Dịch:We are not in April, but in October.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Flamenco1402

Câu này thì dùng trong ngữ cảnh nào nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Bạn du hành đến tương lai và sẽ dùng câu này. :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.