1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Một phút có sáu mươi giây."

"Một phút có sáu mươi giây."

Dịch:A minute has sixty seconds.

July 17, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DiepVo2014

One minute không đúng?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Mình đã cập nhật đáp án với "one".


https://www.duolingo.com/profile/huayen

"there are sixty seconds in a minute" liệu có đc chấp nhận ko :3


https://www.duolingo.com/profile/hoangvietduc

Mình nghĩ là k được, nghĩa của nó tuy là giống nhau nhưng nó sai yêu cầu đề


https://www.duolingo.com/profile/TrungTranD2

Ừ , mình cũng nghĩ giống cậu


https://www.duolingo.com/profile/thanh716739

one minute cũng đúng


https://www.duolingo.com/profile/nguyen150809

Thay chữ "contains" cho chữ "has" được không

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.