"Phương tiện"

Dịch:Vehicle

July 17, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/babyrat

tại sao không phải là vehicle thôi


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Đáp án đã được cập nhật.


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.