1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi là nghệ sĩ của tháng."

"Tôi là nghệ sĩ của tháng."

Dịch:I am the artist of the month.

July 17, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Qunh156152

Vì artist là danh từ nên cần mạo từ ạ. Mạo từ thường đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ ạ


https://www.duolingo.com/profile/VVnChanh

I am artist of the month. Không có "the" trước artist là sai hả add


https://www.duolingo.com/profile/vinquang

Với nghĩa: tôi là nghệ sĩ tức là danh từ nghệ sĩ đã được xác định nên phải có mạo từ "the" đứng phía trước danh từ ạ


https://www.duolingo.com/profile/vinquang

Nếu dùng "a" hoặc "an" trước danh từ số ít thì danh từ đó nói chung chung, kg xác định; dùng"a' trước dtu có phụ âm đứng đầu. Vdu: a table, dùng "an" trước dtu có nguyên âm đứng đầu. Vdu: an apple


https://www.duolingo.com/profile/pierre.nt

the artist of the month=the month's artist (?), sao sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.