Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The horse is not gray."

Dịch:Con ngựa không phải là màu xám.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huypqttt

con ngựa không màu xám sao dịch vậy lại sai vậy adm?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nambn1888

con ngựa thì không màu xám. sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/xmen082003

màu ghi thì không dc hả ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyAnhLe

giọng đọc xuống cuối câu khó nghe quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tanpopoken

"con ngựa không màu xám" là sai hả ??@@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhkietdg

Dịch: con ngựa không phải là màu xám, nhé.

3 năm trước