"They write."

Dịch:Họ viết.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hovanngoc

they phải đi với writes chứ nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không, cách chia động từ thường như thế này

I write

You write

He/She writes

They write

We write

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

Yes, trung ten Trang

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.