Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người Đàn ông"

Dịch:Man

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietnguyen102

ko dung a man hủ

4 năm trước