"Chúng tôi hỗ trợ những người phụ nữ."

Dịch:We support women.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/manh408

Có một câu hỏi dịch "chúng tôi ủng hộ những người phụ nữ" mình dịch we support the women thì sai đáp án đúng là we support women, sao câu này đáp án lại là như vậy (có "the")

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án We support the women đã có trong bộ đáp án rồi mà, câu hỏi này là dịch ngược hay là câu hỏi lựa chọn vậy bạn?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.