"Họ chạy trên đường."

Dịch:They run on the street.

July 17, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/garu2111

They run on the way : Sai Ai có thể cho mình biết sự khác nhau giữa Way street, road không Thanks

October 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tuanrobo

cùng câu hỏi :))

August 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ct2forever

" There are children in the streets" dịch là "Có những đứa trẻ trên những con đường" mà dịch là "they run in the street" lại sai

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/garu2111

They run on the way : Sai Ai có thể cho mình biết sự khác nhau giữa Way street, road không Thanks

October 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

Mới học street là đường vậy mà làm vào thì sai, sao kỳ lạ mà cũng không giải thích giùm.

January 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chuyennv

Sao cần mạo từ the?

March 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Trước khi trả lời, các bạn chịu khó đọc tiêu đề yêu cầu ở trên cùng. Thường hay có yêu cầu đánh dấu tất cả các câu trả lời chính xác. Vậy nên các bạn phải cân nhắc đánh dấu tất cả các câu đúng. Cụ thể như phần này có đến hai câu đúng mà bạn chỉ đánh dấu có một câu thì cũng không đạt theo yêu cầu, nên xem như bị sai. Thân.

August 23, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.