"Cảm ơn"

Dịch:Thank you

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/viethung87186

Kêu dịch cảm ơn. Viết thank mà sai. =-=

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Phải là Thanks mới đúng nha bạn, do bạn viết sai mà :-S

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mabucom

Chỉ có "thank" chứ có "thanks" đâu mà điền.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VietThanhPham

Có 2 chữ thanks lận làm gì có thank để viết thank you đâu.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.