"I found every letter that he had written to my mother."

Dịch:Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ tôi .

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cute.Owl

Dùng "mẹ mình" ở đây sẽ gây sự nhầm lẫn là "mẹ của anh ấy"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kenboy2288py

Câu này phải dịch là: "tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà ông ấy đã viết cho mẹ tôi" mới đúng chứ. Câu đáp án của chương trình "cho mẹ mình" là " to his mother" mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/allisontran96

Đáp án đúng: • Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ấy đã viết cho mẹ tôi. • Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ tôi . ??????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VucHip1

Câu này đọc khó wá tời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 620

Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà ông ấy viết cho mẹ tôi - nên được chấp nhận.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.