"I found every letter that he had written to my mother."

Dịch:Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ tôi .

July 17, 2014

9 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

Câu này phải dịch là: "tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà ông ấy đã viết cho mẹ tôi" mới đúng chứ. Câu đáp án của chương trình "cho mẹ mình" là " to his mother" mà


https://www.duolingo.com/profile/Cute.Owl

Dùng "mẹ mình" ở đây sẽ gây sự nhầm lẫn là "mẹ của anh ấy"


https://www.duolingo.com/profile/LSL2301

Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà ông ấy viết cho mẹ tôi - nên được chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/chuong69

Found mà thằng nhóc đọc nghe nhe chữ " tọng " bố ai mà biết được!


https://www.duolingo.com/profile/VngNgcV

Bà mẹ ngoại tình.


https://www.duolingo.com/profile/allisontran96

Đáp án đúng: • Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ấy đã viết cho mẹ tôi. • Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ tôi . ??????????????


https://www.duolingo.com/profile/VucHip1

Câu này đọc khó wá tời


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

khi nào dùng "write to", khi nào k cần "to" ad?


https://www.duolingo.com/profile/hoanglien110006

Them dau nang o tu found . Ko tai nao nghe duoc

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.