"Mẹ tôi yêu cầu một câu trả lời."

Dịch:My mother demands an answer.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huayen

"ask" chắc cũng được chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/fuongan

request cũng đc đúng ko

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

my mother asks for an answer DÙNG FOR sao lại đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DiepVo2014

"Require" có được không ạ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/evilblessing

order đc không ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SapphiraJune

mình trả lời là demands thì lại ra đáp án requires, không đúng, là sao? trong khi bản dịch cũng có demand. Sa mạc lời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhkhoanguyen96

hình như có gì đó sai sai đó bạn ơi, bạn nên xem lại từ demand.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Theo đáp cả ba câu đều đúng, do đó chúng ta phải chọn cả ba thôi.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.