"Shefindshergrandmother'sletters."

Dịch:Cô ấy tìm thấy những lá thư của bà cô ấy.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khuekin

"Cô ấy tìm thấy những bức thư của bà mình"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.