1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She finds her grandmother's …

"She finds her grandmother's letters."

Dịch:Cô ấy tìm thấy những lá thư của bà cô ấy.

July 18, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/khuekin

"Cô ấy tìm thấy những bức thư của bà mình"


https://www.duolingo.com/profile/Th1ATK

Cô ấy tìm những lá thư của bà mình


https://www.duolingo.com/profile/...Sarah_Pham...

co ay tim nhung la thu cua ba minh. sao sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.