1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She finds her grandmother's …

"She finds her grandmother's letters."

Dịch:Cô ấy tìm thấy những lá thư của bà cô ấy.

July 18, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/khuekin

"Cô ấy tìm thấy những bức thư của bà mình"


https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

Ở đây có nói rõ là tìm thấy đâu nhỉ? Find có nghĩa là tìm kiếm thôi mà


https://www.duolingo.com/profile/Katherine_Phan

Find là tìm thấy, look for mới là tìm kiếm mà?


https://www.duolingo.com/profile/Heocho

Find out mới là tìm thấy mà, còn find là tìm kiếm mà


https://www.duolingo.com/profile/...Sarah_Pham...

co ay tim nhung la thu cua ba minh. sao sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.