Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She finds her grandmother's letters."

Dịch:Cô ấy tìm thấy những lá thư của bà cô ấy.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khuekin

"Cô ấy tìm thấy những bức thư của bà mình"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Ở đây có nói rõ là tìm thấy đâu nhỉ? Find có nghĩa là tìm kiếm thôi mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Katherine_Phan

Find là tìm thấy, look for mới là tìm kiếm mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Heocho

Find out mới là tìm thấy mà, còn find là tìm kiếm mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Bestfriend...

co ay tim nhung la thu cua ba minh. sao sai?

1 năm trước