Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó thì gần như bất khả thi."

Dịch:It is almost impossible.

0
4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tagzvietnam

"it seem to be impossible" là đúng chứ nhỉ :)

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hovannam

Problaly đc ko mọi người

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean2

tai sai không phải là near mà lại là nearly thì mới đúng

0
Trả lời11 tháng trước