"Nó thì gần như bất khả thi."

Dịch:It is almost impossible.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tagzvietnam

"it seem to be impossible" là đúng chứ nhỉ :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongthien2

???

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.