Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó thì gần như bất khả thi."

Dịch:It is almost impossible.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tagzvietnam

"it seem to be impossible" là đúng chứ nhỉ :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongthien2

???

1 năm trước