"Nó thì gần như bất khả thi."

Dịch:It is almost impossible.

July 18, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tagzvietnam

"it seem to be impossible" là đúng chứ nhỉ :)

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Caoluuthebao

Almost là hấu hết mà nhỉ

July 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Caoluuthebao

Hầu hết

July 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hongthien2

???

November 20, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.