"Her book receives a positive review."

Dịch:Cuốn sách của cô ấy nhận được một sự phê bình tích cực.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

"review" trong ấn phẩm quốc tế nên dịch là "bình duyệt" vì ở đây, những "reviewers" thường đóng vai trò như một thành viên Biên tập của ấn phẩm để xét duyệt ấn phẩm có được ấn hành hay không. Đề nghị Mod thêm hoặc sửa nghĩa.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Catstreet291

mình nghĩ review có thể dịch là phản hồi được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong94123

"cuốn sách của cô ấy nhận được một sự phê bình tích cực"? ghi y chang mà chấm sai là sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThKhnhHng

Ở đây dùng với nghĩa phản hồi tích cực hay nhận xét khả quan thì hợp hơn. Vì phê bình thường mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.