"Đó là một hành vi yêu thương ."

Dịch:It was an act of love.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuyenTruon

That is an act of love

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.