1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I am not sorry for my acts."

"I am not sorry for my acts."

Dịch:Tôi không hối tiếc về những hành vi của tôi.

July 18, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MrJeese

Cop: Show your hands! Killer: Do you think who you are? The law? There's no law in this country!I'm Law! I'm not sorry for my acts! (turn his head) PẰNG PẰNG PẰNG I don't know how to say "pằng pằng" in English. LOL


https://www.duolingo.com/profile/minhphuongqhqt

Thật ra là "Bang bang", vì có bài hát "Bang bang".


https://www.duolingo.com/profile/VuLinh1807

Pằng pằng= Bang bang


https://www.duolingo.com/profile/Alstonialts

bắt đầu thấy chán về sự cứng nhắc trong đáp án rùi ... của tôi hay của mình. hành vi hay hành động. khác gì nhau đâu...ad nên thêm nhiều câu trả lời. làm đi làm lại mãi ko qua chỉ vì những cái như thế này tiếc thời gian quá.


https://www.duolingo.com/profile/mai_hoa

Nếu bạn thấy đáp án của mình đúng thì gửi lỗi cho các mod để họ kiểm tra mà.


https://www.duolingo.com/profile/ThiLanVy

Họ không đủ vốn trả lời bạn báo cáo họ sẽ bổ sung ví dụ như tôi làm sau bạn tôi có thể viết hành vi hay các từ đồng nghĩa có lẽ đều đc chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/dinhquyen1

Hối tiếc = regret


https://www.duolingo.com/profile/Vthanhle

"Tôi không xin lỗi cho những hành động của mình" ---> fail! hic hic


https://www.duolingo.com/profile/LieuNganTam

I failed ý nói rằng sai rồi .chà chà ,chán quá


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I am not sorry for my acts


https://www.duolingo.com/profile/NhanNek1

"Tôi không xin lỗi cho những hành động của tôi" cũng được nha mọi người

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.