"I like to swim."

Dịch:Tôi thích bơi.

July 18, 2014

16 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

khi hai động từ đi liền với nhau thì động từ thứ hai sẽ ở dạng nguyên mẫu và đằng trước có "to"

thí dụ : * I like to swim / tôi thích bơi .

  • I want to eat / tôi muốn ăn .

Trừ trường hợp động từ đứng trước là những modal verbs như "can" , "must" hoặc động từ "let" thì động từ theo sau sẽ không có "to"

Thí dụ : * I can sing / tôi có thể hát .

  • Please let me past / làm ơn để cho tôi qua

https://www.duolingo.com/profile/dinh146639

Bạn nhầm rồi đối với like mà + với động từ mang tính giải trí thì sau like sẽ là Ving chứ k phải to V đâu, vd i like playing game


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Với các động từ mang tính yêu/ghét thì đều đi được với to V hoặc V-ing, ví dụ: love, hate, like....


https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

có khác gì với "tôi thích đi bơi" I like swimming"?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Ý mình là: I like to swim = I like swimming. Nhưng tôi thích đi bơi thì lại là: I like to go swimming hoặc I like going swimming.


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Không khác. Nghĩa đều giống nhau. mà bạn.


https://www.duolingo.com/profile/vohuu

tớ cũng vậy


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen_Dai

i like swimming đúng hơn


https://www.duolingo.com/profile/levanluan03

I like swimming là sở thích. I like to swim hiện tại tôi thích bơi vì hiện tại thích hợp đi bơi,có thể lúc khác lại ko thích


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

"I like to swim" hoặc "I like swimming" đều có cùng ý nghĩa là " tôi thích bơi " . ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì khác hết


https://www.duolingo.com/profile/dinh146639

Nhưng m đc học sở thích đâu + vs toV đâu chỉ có i'd like to V: muốn làm gì thôi chứ, i like +Ving : tôi thích làm gì


https://www.duolingo.com/profile/VitHngTrn1

Người ta đọc là swam nhể ?


https://www.duolingo.com/profile/LKhanh4

Phát thanh viên có vấn đề....


https://www.duolingo.com/profile/BaoToan95

Tại sao phải thêm "to" nhỉ? Mod giúp tớ hiểu tại sao và khi nào dùng "to" như trong trường hợp này với.


https://www.duolingo.com/profile/thuyduongdinh

Dùng to khi nào thế mọi người :(


https://www.duolingo.com/profile/tangtranha

Mình phát âm kém quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.