"I like to swim."

Dịch:Tôi thích bơi.

July 18, 2014

9 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

khi hai động từ đi liền với nhau thì động từ thứ hai sẽ ở dạng nguyên mẫu và đằng trước có "to"

thí dụ : * I like to swim / tôi thích bơi .

  • I want to eat / tôi muốn ăn .

Trừ trường hợp động từ đứng trước là những modal verbs như "can" , "must" hoặc động từ "let" thì động từ theo sau sẽ không có "to"

Thí dụ : * I can sing / tôi có thể hát .

  • Please let me past / làm ơn để cho tôi qua

https://www.duolingo.com/profile/dinh146639

Bạn nhầm rồi đối với like mà + với động từ mang tính giải trí thì sau like sẽ là Ving chứ k phải to V đâu, vd i like playing game


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Với các động từ mang tính yêu/ghét thì đều đi được với to V hoặc V-ing, ví dụ: love, hate, like....


https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

có khác gì với "tôi thích đi bơi" I like swimming"?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Ý mình là: I like to swim = I like swimming. Nhưng tôi thích đi bơi thì lại là: I like to go swimming hoặc I like going swimming.


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen_Dai

i like swimming đúng hơn


https://www.duolingo.com/profile/levanluan03

I like swimming là sở thích. I like to swim hiện tại tôi thích bơi vì hiện tại thích hợp đi bơi,có thể lúc khác lại ko thích


https://www.duolingo.com/profile/VitHngTrn1

Người ta đọc là swam nhể ?


https://www.duolingo.com/profile/LKhanh4

Phát thanh viên có vấn đề....

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.