1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Căn phòng thì đầy người."

"Căn phòng thì đầy người."

Dịch:The room is full of people.

July 18, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tamgui

the room is busy


https://www.duolingo.com/profile/dttkien

The room is full of person? Ko đc sao


https://www.duolingo.com/profile/nguyenducq

The room is fill with people Có duoc k?


https://www.duolingo.com/profile/Hoirg4

ai có thể giải thích cho tôi biết tại sao lại có of ở trong câu này không?

Learn English in just 5 minutes a day. For free.