"Căn phòng thì đầy người."

Dịch:The room is full of people.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tamgui

the room is busy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dttkien

The room is full of person? Ko đc sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenducq

The room is fill with people Có duoc k?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.