"It is in November"

Dịch:Nó ở trong tháng mười một

July 18, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/churongcon8

no dang o trong thang muoi mot

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bạn vui lòng gõ có dấu nhé

July 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.