"It is in November"

Dịch:Nó ở trong tháng mười một

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/churongcon8

no dang o trong thang muoi mot

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn vui lòng gõ có dấu nhé

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.