Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Với nước hoặc không với nước."

Dịch:With or without water.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pavel.redkid

With water or without water có gì không ổn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaochauuuu

I think "with water or without water" is OK. because the question is " có NƯỚC hoặc không có NƯỚC".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeKhue

"with water or not" thì sao nhỉ ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huongmai56

with or without water

4 năm trước