"Với nước hoặc không với nước."

Dịch:With or without water.

July 18, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Pavel.redkid

With water or without water có gì không ổn?

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thaochauuuu

I think "with water or without water" is OK. because the question is " có NƯỚC hoặc không có NƯỚC".

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LeKhue

"with water or not" thì sao nhỉ ?

July 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huongmai56

with or without water

August 6, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.