"Cảm ơn vì bữa tiệc tối hôm qua."

Dịch:Thanks for the party last night.

July 18, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Steve99156

Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.