"Cảm ơn vì bữa tiệc tối hôm qua."

Dịch:Thanks for the party last night.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangiap

mình bấm evening thì sao lại sai vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Salamander170095

tại sao thank lại số nhiều vậy ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Thanks = Thank you, thank không là sai nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

thank for the party last night . sao mình cũng viết Thank mà sai vậy bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Phải là Thanks for the party last night hoặc là Thank you for the party last night nha bạn. Tiếng Anh nó như thế

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

thank you !!! :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyen0812

Tại sao mình chọn cả Thank you và Thanks lại sai nhỉ? Thanks = thanks you mà

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.