Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cảm ơn vì bữa tiệc tối hôm qua."

Dịch:Thanks for the party last night.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangiap

mình bấm evening thì sao lại sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Salamander170095

tại sao thank lại số nhiều vậy ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Thanks = Thank you, thank không là sai nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

thank for the party last night . sao mình cũng viết Thank mà sai vậy bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Phải là Thanks for the party last night hoặc là Thank you for the party last night nha bạn. Tiếng Anh nó như thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

thank you !!! :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyen0812

Tại sao mình chọn cả Thank you và Thanks lại sai nhỉ? Thanks = thanks you mà

2 năm trước