Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những cái kéo to"

Dịch:Big scissors

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

phải có "the" chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Tôi cũng nghĩ vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tngct3

Scissors : là những cái kéo

1 năm trước