"Những cái kéo to"

Dịch:Big scissors

July 18, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

phải có "the" chứ

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Tôi cũng nghĩ vậy

April 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tngct3

Scissors : là những cái kéo

June 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

"The scissors are big" (?)

August 18, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.