1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Những đứa trẻ của họ đọc nhữ…

"Những đứa trẻ của họ đọc những cuốn sách."

Dịch:Their children read books.

July 18, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Pie.Pie

Tại sao những đứa trẻ của họ mà lại không có "s" vậy bạn?


https://www.duolingo.com/profile/Caroline.may.312

Ý bạn là "s" ở đâu? Ở "children" hay ở "read" ? Nếu ở "children" thì "children" là số nhiều rồi nhé, số ít là "child" Nếu ở "read" thì như bạn sonkugo03 nói đó.


https://www.duolingo.com/profile/Bach.nt

Những đứa trẻ là số nhiều rồi bạn, nên động từ không thêm "s"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.