"It is not an important market."

Dịch:Nó không phải là một thị trường quan trọng.

July 18, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thaotien2005

Chợ và thị trường giống nhau mà

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Chung791985

Nó là một thị trường không quan trong. Tiếng Việt nói vậy cũng đúng nghĩa

December 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ct2forever

"market" là cả chợi và thị trường, sao dich chợ lại sai

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tvshx4

i think so!

July 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KhangPhamD

Nó không phải là một thị trường quan trọng mới đúng

August 3, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.