"It is not an important market."

Dịch:Nó không phải là một thị trường quan trọng.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaotien2005

Chợ và thị trường giống nhau mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ct2forever

"market" là cả chợi và thị trường, sao dich chợ lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tvshx4

i think so!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KhangPhamD

Nó không phải là một thị trường quan trọng mới đúng

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chung791985
Chung791985
  • 17
  • 11
  • 10
  • 3
  • 45

Nó là một thị trường không quan trong. Tiếng Việt nói vậy cũng đúng nghĩa

1 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.