Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The girls have the food."

Dịch:Những cô gái có đồ ăn.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhdung92

những người phụ nữ có thức ăn

4 năm trước