"Những quyển sách của tôi thì màu đỏ."

Dịch:My books are red.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lechienbkpro

thêm the my books are red lại sai hả key ơi?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

Sao lại dùng''the''

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.