Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những quyển sách của tôi thì màu đỏ."

Dịch:My books are red.

0
4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lechienbkpro

thêm the my books are red lại sai hả key ơi?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

Sao lại dùng''the''

0
Trả lời3 năm trước