1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "I have a pair of shoes."

"I have a pair of shoes."

Μετάφραση:Εγώ έχω ένα ζευγάρι παπούτσια.

July 18, 2014

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.