"They return to America."

Dịch:Họ trở về nước Mỹ.

July 18, 2014

21 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/banana1929

Mình ghi "họ trở lại Hoa Kỳ" thì cũng đúng mà.


https://www.duolingo.com/profile/LMNgc442797

Nhưng ❤❤❤ cũng biết cái đó rồi


https://www.duolingo.com/profile/mickeyanh1993

Họ trở về mĩ và đáp án là Họ trở về mỹ, ai chỉ cách sử dụng i và y trong tiếng Việt với. Sách giáo khoa còn ghi Lý với Lí lẫn lộn mà


https://www.duolingo.com/profile/Q779

Mình ghi là "Họ trở về nước Mĩ" nhưng máy không chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/hoa869332

Bạn ghi trên bài là chữ Mỹ hay Mĩ


https://www.duolingo.com/profile/gift4you

Họ về Mỹ thì có gì sai?


https://www.duolingo.com/profile/KienPham8

Họ về Mỹ cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Sao lại dùng " to " . Bỏ to đi được ko ad ơi ?


https://www.duolingo.com/profile/Chibi-Cute

cấu trúc là verb to + place, ex: go to school, chứ không thể là "go school" đc


https://www.duolingo.com/profile/CaoVanQuyen

Sao minh tra loi dung ma ko dc nhi


https://www.duolingo.com/profile/THIENKHOI2007

Họ trở về lại nước Mỹ why not :-?


https://www.duolingo.com/profile/QunNguynDa

they return to amercica


https://www.duolingo.com/profile/SuperMami7

Họ trở về với nước Mỹ cũng đúng mà sao sai vay thì đừng để từ "to" bấm dô từ "to" thì nó dịch là từ " với"


https://www.duolingo.com/profile/Kukkori-san

một số chỗ trả lời là mĩ vẫn đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/Kylie-erudite-

" Họ trở về Mĩ " mà cũng sai.


https://www.duolingo.com/profile/tunanh605012

Cho mình hỏi return lúc nào dùng to lúc nào ko dùng to, tại vì câu này return american mình nghĩ đâu có sai


https://www.duolingo.com/profile/ThKhoaNguy

Khi nào dùng return, khi nào dùng come back vậy mọi người ?


https://www.duolingo.com/profile/LeHoa640048

Sao lai co to nhi?


https://www.duolingo.com/profile/YukiThanh

mk ghi chúng trở lại mỹ cũng đúng mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.