"They return to America."

Dịch:Họ trở về nước Mỹ.

July 18, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/banana1929

Mình ghi "họ trở lại Hoa Kỳ" thì cũng đúng mà.

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mickeyanh1993

Họ trở về mĩ và đáp án là Họ trở về mỹ, ai chỉ cách sử dụng i và y trong tiếng Việt với. Sách giáo khoa còn ghi Lý với Lí lẫn lộn mà

December 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/gift4you

Họ về Mỹ thì có gì sai?

January 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KienPham8

Họ về Mỹ cũng đúng mà

June 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Q779

Mình ghi là "Họ trở về nước Mĩ" nhưng máy không chấp nhận

November 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/THIENKHOI2007

Họ trở về lại nước Mỹ why not :-?

November 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QunNguynDa

they return to amercica

June 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Kukkori-san

một số chỗ trả lời là mĩ vẫn đúng mà

August 25, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.