"Theprofessorwillnotaddanything."

Dịch:Giáo sư sẽ không thêm bất cứ thứ gì.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tnt.m

"Giáo sư sẽ không thêm gì cả", bị sai ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án đã được thêm vào, nhưng lần sau bạn nên báo nút Báo lỗi nhé :P

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tnt.m

Cám ơn bạn Trang nhé

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.