"The professor will not add anything."

Dịch:Giáo sư sẽ không thêm bất cứ thứ gì.

July 19, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/tnt.m

"Giáo sư sẽ không thêm gì cả", bị sai ???


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án đã được thêm vào, nhưng lần sau bạn nên báo nút Báo lỗi nhé :P


https://www.duolingo.com/profile/tnt.m

Cám ơn bạn Trang nhé


https://www.duolingo.com/profile/Minhhuy112233

Giảng viên sao ko dc vậy


https://www.duolingo.com/profile/thanhson2021

Giảng viên sẽ không thêm bất cứ thứ gì.


https://www.duolingo.com/profile/stoneline1

"Ngưòi giáo sư sẽ không thêm thứ gì cả" cũng sai sao?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.