"Tôi sống ở Đức."

Dịch:I live in Germany.

July 19, 2014

3 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/Minhc423070

Dễ thế cơ mà

November 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hoangthiylop3b

dễ

February 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trnhoangvu

Tại sao 34%sạc

June 15, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.