Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sống ở Đức."

Dịch:I live in Germany.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minhc423070

Dễ thế cơ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangthiylop3b

dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tại sao 34%sạc

1 năm trước