1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi sống ở Đức."

"Tôi sống ở Đức."

Dịch:I live in Germany.

July 19, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.