"Có phải đáp án trong quyển sách sai?"

Dịch:Is the answer in the book wrong?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuchai1002

hề hề lại sai tại sao thế ad tớ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tự nhiên nó tự nhập vào mà tớ còn chưa bấm trong khi lại sai nữa mà câu đó giống y chang câu trả lời hà có ai giúp tớ giải thích vì sao không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Flamboyant3012

thường là cho trạng từ cuối câu kiểu câu hỏi

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.